leica geosystem

geodezja budownictwo radom
Pomiary posadzek przemysłowych

Wykonujemy pomiary inwentaryzacyjne posadzek przemysłowych, które mają spełniać normy:

  • VDMA
  • DIN 15185
  • DIN 18202
  • TR34 i innych

 

Dzięki unikalnej technologii pomiaru otrzymujemy wiarygodne wyniki o bardzo dużej dokładności. Połączenie technik geodezji precyzyjnej oraz pomiarowych urządzeń mechanicznych gwarantuje wysoką wiarygodność wyników.

Stosowane przez nas zagęszczenie punktów pomiarowych, a także ich ozmieszczenie pozwalają aproksymować nawierzchnię z bardzo dużą dokładnością. Wizualizacja wyników pomiarów jest przejrzysta i łatwa w interpretacji.

Oferujemy także wykonywanie prac geodezyjnych przy wykonywaniu posadzek przemysłowych. Nasza oferta dotyczy zarówno geodezyjnego przygotowania obiektu dla potrzeb wykonania posadzki jak i prace związane z obsługą procesu wylewania posadzek przemysłowych. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii wykonane z naszym udziałem posadzki cechują się wysoką dokładnością.