leica geosystem

geodezja budownictwo radom
Geodezja w sporcie

Wykonujemy obsługi obiektów sportowych, bieżni dla potrzeb różnych dyscyplin sportu. Prowadzimy obsługi geodezyjne stadionów lekkoatletycznych z dostosowaniem do wymogów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) oraz wymogów International Association of Athletics Federations (IAAF). Przeprowadzenie prawidłowej obsługi geodezyjnej bieżni lekkoatletycznej z konkurencjami towarzyszącymi umożliwia uzyskanie certyfikatu na okoliczność zawodów sportowych akredytowanych przez PZLA. Posiadamy stosowne świadectwo na okoliczność wykonywania obsługi obiektów sportowych akredytowanych przez PZLA.