leica geosystem

geodezja budownictwo radom
Geodezja w przemyśle

Dynamicznie rozwijający się przemysł jest przestrzenią do zastosowania nowoczesnych technologii pomiaru geodezyjnego. Usytuowanie elementów, konstrukcji, ciągów technologicznych wymaga odpowiedniej precyzji. Oferujemy Państwu wysokie dokładności prac z dostosowaniem do wymogów i zadań.