leica geosystem

geodezja budownictwo radom
Geodezja w kolejnictwie

Prace geodezyjne dla potrzeb kolejnictwa realizujemy w zakresie wykonywania map do celów projektowych, tyczeń i inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach kolejowych. Wykonujemy modele 3D obiektów na terenach kolejowych dla potrzeb projektowania i potrzeb remontowych.