leica geosystem

geodezja budownictwo radom
Geodezja w kolejnictwie

Realizujemy prace geodezyjne na tereanch zamkniętych PKP PLK oraz innych terenach zamkniętych. Na terenach zakniętych PKP PLK wykonujemy kolejowe osnowy sytuacyjne i wysokościowe oraz kolejową osnowę specjalną (KOS). Pomiary układu torowegoi oraz infrastruktury kolejowej. Oferujemy także wykonywanie map do celów projektowych, tyczenia i inwentaryzacje obiektów budowlanych. Wykonujemy modele 3D obiektów budowlanych, mostów, przepustów i innych dla potrzeb projektowych.