leica geosystem

geodezja budownictwo radom
Geodezja w architekturze

Szanowni Państwo. Dzięki zaawansowanym technologiom pomiarowym oraz narzędziom do wizualizacji możemy wykonać szeroki zakres opracowań mających na celu przedstawienie istniejących obiektów, rzeźby terenu w sposób umożliwiający szybkie, wygodne i wydajne prace projektowe. Modele będące wynikiem naszych prac mogą mieć formę 2D i 3D. Wykonujemy prace dla potrzeb BIM oraz inwentaryzacji architektonicznych.