leica geosystem

geodezja budownictwo radom
Modelowanie 3D/NMT

Numeryczne modele terenu (NMT) oraz tworzenie modeli 3D obiektów pozwala na przedstawienie rzeczywistej rzeźby terenu, infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych w wymiarze 3D. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii pozyskiwania danych o terenie i obiektach możemy dla Państwa wykonać numeryczne modele terenu oraz modele 3D obiektów.