leica geosystem

geodezja budownictwo radom
Geodezja w budownictwie

Dla potrzeb realizacji obiektów budowlanych, od budynków mieszkalnych poprzez obiekty kubaturowe i inżynieryjne świadczymy usługi dla firm budowlanych. W dotychczasowym dorobku mamy wiele obiektów, które wykonywaliśmy. Są to budynki wielorodzinne, budynki przemysłowe, obiekty inżynieryjne. Posiadamy liczne referencje. Dzięki naszej pracy przyspieszaliśmy procesy budowlane, realizując powierzone nam zadania z zaangażowaniem najlepszych dostępnych technologii.