leica geosystem

geodezja budownictwo radom
Geodezja w drogownictwie i inżynierii lądowej

Dynamiczny rozwój budowy dróg wymaga odpowiedniej obsługi geodezyjnej.

 

Oferujemy wykonywanie kompleksowej obsługi budowy dróg z infrastrukturą techniczną, obiektami inżynierskimi.

 

Wykorzystanie modelowania 3D oraz realizacja pomiarów w systemach sterowania maszyn drogowych, przygotowywanie modeli oraz odpowiedni nadzór nad przebiegiem prac jest niezbędny dla prawidłowej realizacji inwestycji drogowej. Pomiar rzeźby terenu, pomiary objętości mas, tyczenia i inwentaryzacje realizujemy dzięki sprawdzonym technologiom Leica Geosystems.