leica geosystem

geodezja budownictwo radom
Mapa - Pracownia Geodezyjna Radom

Witamy na naszej stronie

Kliknij aby zapoznać się
z naszą ofertą

MAPA Pracownia Geodezyjna Mariusz Mazur

Firma

Jesteśmy firmą działającą od 2006 roku. Naszymi priorytetami w geodezji są: jakość usług, profesjonalizm oraz wykonywanie prac zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną. Dzięki wykwalifikowanej kadrze, nowoczesnym technologiom pomiarowym, zaangażowaniu i wiedzy technicznej jesteśmy gotowi do realizacji szerokiego spektrum zadań.

Geodezja w budownictwie

Dzięki naszej pracy przyspieszaliśmy procesy budowlane, realizując powierzone nam zadania

Dla potrzeb realizacji obiektów budowlanych, od budynków mieszkalnych poprzez obiekty kubaturowe i inżynieryjne świadczymy usługi dla firm budowlanych. W dotychczasowym dorobku mamy wiele obiektów, które wykonywaliśmy. Są to budynki wielorodzinne, budynki przemysłowe, obiekty inżynieryjne. Posiadamy liczne referencje. Dzięki naszej pracy przyspieszaliśmy procesy budowlane, realizując powierzone nam zadania z zaangażowaniem najlepszych dostępnych technologii.

Geodezja w drogownictwie i inżynierii lądowej

Oferujemy wykonywanie kompleksowej obsługi budowy dróg z infrastrukturą techniczną, obiektami inżynierskimi

Dynamiczny rozwój budowy dróg wymaga odpowiedniej obsługi geodezyjnej. Oferujemy wykonywanie kompleksowej obsługi budowy dróg z infrastrukturą techniczną, obiektami inżynierskimi. Wykorzystanie modelowania 3D oraz realizacja pomiarów w systemach sterowania maszyn drogowych, przygotowywanie modeli oraz odpowiedni nadzór nad przebiegiem prac jest niezbędny dla prawidłowej realizacji inwestycji drogowej. Pomiar rzeźby terenu, pomiary objętości mas, tyczenia i inwentaryzacje realizujemy dzięki sprawdzonym technologiom Leica Geosystems.

Geodezja w architekturze

Przedstawienie obiektów, rzeźby terenu w sposób umożliwiający wygodne i wydajne prace projektowe

Szanowni Państwo. Dzięki zaawansowanym technologiom pomiarowym oraz narzędziom do wizualizacji możemy wykonać szeroki zakres opracowań mających na celu przedstawienie istniejących obiektów, rzeźby terenu w sposób umożliwiający szybkie, wygodne i wydajne prace projektowe. Modele będące wynikiem naszych prac mogą mieć formę 2D i 3D. Wykonujemy prace dla potrzeb BIM oraz inwentaryzacji architektonicznych.

Geodezja w kolejnictwie

Prace geodezyjne dla potrzeb kolejnictwa realizujemy mapy do celów projektowych, tyczeń i inwentaryzacji obiektów

Prace geodezyjne dla potrzeb kolejnictwa realizujemy w zakresie wykonywania map do celów projektowych, tyczeń i inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach kolejowych. Wykonujemy modele 3D obiektów na terenach kolejowych dla potrzeb projektowania i potrzeb remontowych.

Modelowanie 3D/NMT

Numeryczne modele terenu oraz modele 3D pozwalję na przedstawienie rzeczywistej rzeźby terenu i obiektów w wymiarze 3D.

Numeryczne modele terenu (NMT) oraz tworzenie modeli 3D obiektów pozwala na przedstawienie rzeczywistej rzeźby terenu, infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych w wymiarze 3D. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii pozyskiwania danych o terenie i obiektach możemy dla Państwa wykonać numeryczne modele terenu oraz modele 3D obiektów.

Pomiary posadzek przemysłowych

Stosowane przez nas zagęszczenie punktów pomiarowych pozwala aproksymować nawierzchnię z dużą dokładnością

Wykonujemy pomiary inwentaryzacyjne posadzek przemysłowych, które mają spełniać normy: VDMA, TR34, DIN 18202, DIN 15185. Dzięki unikalnej technologii pomiaru otrzymujemy wiarygodne wyniki o bardzo dużej dokładności. Stosowane przez nas zagęszczenie punktów pomiarowych, a także ich gęstość rozmieszczenia pozwalają aproksymować nawierzchnię z bardzo dużą dokładnością Wizualizacja wyników pomiarów jest przejrzysta i łatwa w interpretacji.

Geodezja w sporcie

Posiadamy stosowne świadectwo na okoliczność wykonywania obsługi obiektów sportowych akredytowanych przez PZLA

Wykonujemy obsługi obiektów sportowych, bieżni dla potrzeb różnych dyscyplin sportu. Prowadzimy obsługi geodezyjne stadionów lekkoatletycznych z dostosowaniem do wymogów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) oraz wymogów International Association of Athletics Federations (IAAF). Przeprowadzenie prawidłowej obsługi geodezyjnej bieżni lekkoatletycznej z konkurencjami towarzyszącymi umożliwia uzyskanie certyfikatu na okoliczność zawodów sportowych akredytowanych przez PZLA. Posiadamy stosowne świadectwo na okoliczność wykonywania obsługi obiektów sportowych akredytowanych przez PZLA.

Geodezja w przemyśle

Oferujemy Państwu wysokie dokładności prac z dostosowaniem do wymogów i zadań

Dynamicznie rozwijający się przemysł jest przestrzenią do zastosowania nowoczesnych technologii pomiaru geodezyjnego. Usytuowanie elementów, konstrukcji, ciągów technologicznych wymaga odpowiedniej precyzji. Oferujemy Państwu wysokie dokładności prac z dostosowaniem do wymogów i zadań.